dinsdag, 21 februari 2017

Bedankt

De laatste nieuwsbrief van de Vlinderboom was een feit. De school is vanaf donderdag 9 juli echt op slot gegaan.
Behalve leuke festiviteiten en veel aandacht voor de kinderen tijdens de laatste week, hebben wij op de laatste donderdag (9 juli) alle ouders ook nog bedankt voor hun vertrouwen en inzet van de afgelopen jaren op onze school.

Welkom en Tot ziens!

Met pijn in ons hart hebben wij moeten constateren dat, na diverse inspanningen, het niet is gelukt de Vlinderboom als zelfstandige school of dislocatie te behouden. De ontwikkeling van het leerlingaantal is dusdanig dat wij het verder niet verantwoord vinden voor leerlingen, teamleden en de financiën om de school open te houden.
Ondanks de goede resultaten, inspectierapporten en een goede beoordeling door de Daltoncommissie, is de instroom van de leerlingen achtergebleven bij de verwachtingen en het naar onze mening huidige perspectief. De school wordt daarom per 1 augustus 2015 gesloten.

Het team heeft er alles aan om de kinderen kwalitatief goed onderwijs te geven het afgelopen schooljaar. De sluiting van de school is ook op zorgvuldige wijze met de leerlingen en hun ouders besproken en er is aandacht voor ieders persoonlijk welbevinden.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Minou Stevens, locatieleider
Marieke Hoekstra, meerscholendirecteur

Om niet te vergeten...


Let the sun shine!

KLEUR

is de nieuwsbrief van Stichting Proo voor ouders/verzorgers van onze leerlingen. Als u op onderstaande afbeelding klikt kunt u 
Kleur 3 volledig inzien.Copyright 2010 Daltonschool de Vlinderboom